V roce 2030 má žít ve městech už téměř 60 procent světové populace. Přitom v průmyslově vyspělých zemích bude městského obyvatelstva přibývat mnohem pomaleji než v aglomeracích rozvojových států.

Praha: největší pokles loupeží

Z celkového městského přírůstku 2,12 miliardy má připadnout na bohaté země jen 28 miliónů lidí, drtivá většina se tak bude týkat chudých předměstských čtvrtí a slumů. Každoročně se počet lidí ve městech na světě bude podle zprávy zvyšovat o 1,8 procenta, zatímco ve venkovských regionech bude citelně slabší - jen o 0,1 procenta.

Dokument zkoumá i další stránky života ve velkoměstech - trendy v přistěhovalectví a zločinnosti, a v této souvislosti se zmiňuje i o Praze: uvádí například, že v české metropoli, a dále ve Vilniusu a v Tiraně, byl v letech 1997-2000 zaznamenán největší pokles krádeží a loupeží, zatímco v Lublani, Minsku, Sofii, Varšavě a Záhřebu naopak největší růst těchto deliktů.

V pasáži o obchodu se ženami je Česko zmíněno jako jedna z cílových zemí ukrajinských prostitutek. V letech 1991-8 přišlo z Ukrajiny celkem na Západ odhadem na půl miliónu žen. Skončily hlavně v Kanadě, USA, ČR, Německu, Řecku, Maďarsku, Nizozemsku, ale také v Turecku, Spojených arabských emirátech, Koreji či v bývalé Jugoslávii.

Rozsáhlá zpráva bude oficiálně zveřejněna na Světovém urbanistickém fóru v Barceloně.