"Objev jsme učinili už počátkem léta," řekl jeden z objevitelů, Igor Pap ze Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislavě. Na vstup do jeskyně o rozměrech 150 krát 50 centimetrů narazili náhodou. "Pracovali jsme pak celý červenec a srpen a zaměřili přibližně 1700 metrů," dodal Pap, podle kterého poté s kolegy prozkoumali ještě dalších zhruba 1500 metrů.

Jeskyně se nachází v masivu Javorinská Široká (2210 metrů nad mořem), ve výšce 1767 metrů. Po jeskyni Javorinky v masivu Úplaz, která měří osm kilometrů, je tak objevená jeskyně druhým nejdelším podzemním prostorem v Tatrách.

Veřejnost ji nenavštíví

Našly se ní nejen stopy korálů, ale také staré kosti divoké zvěře. "V jeskyni je nízká teplota kolem tří stupňů Celsia a stoprocentní vlhkost," dodal objevitel. Protože se ale nachází ve značné nadmořské výšce, veřejnosti zpřístupněna nebude.

V krátké době jde už o druhý významný jeskynní objev na Slovensku. Rozsáhlou jeskyni, jejíž délka se odhaduje až na deset kilometrů, objevili tři speleologové, mezi nimiž byl také Pap, koncem loňského roku pod horou Krážová hoža. Ztracený potok, jak místo nazvali, se po důkladném průzkumu může zařadit k největším jeskynním systémům na Slovensku. Objev jeskyně, která svou výzdobou připomíná známou Demänovskou jeskyni, je nejvýznamnějším objevem slovenských speleologů za uplynulých 20 let.

Z tisíců jeskyní přístupných jen 12

Na Slovensku v současnosti evidují zhruba 4500 jeskyň. Převážná část z nich ale nesplňuje kritéria zpřístupnění. Veřejnosti přístupných je pouze 12. Nestátní subjekty však loni požádaly o to, aby mohly spravovat a provozovat další dva podzemní prostory.

Soukromé sdružení speleologů již provozuje vzácnou Jeskyni mrtvých netopýrů ve střední části Nízkých Tater. Ministerstvo životního prostředí dalo souhlas k jejímu tříletému pronájmu. Požadavku na zpřístupnění Krásnohorské jeskyně ve Slovenském krasu však nevyhovělo.

Slovenské jeskyně patří k největším a nejpozoruhodnějším v Evropě. V Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je zapsán komplex jeskyň Slovenského krasu a pět zpřístupněných jeskyň, provozovaných Slovenskou správou jeskyň (Domica, Ochtinská aragonitová jeskyně, Gombasecká a Jasovská jeskyně a Dobšinská ledová jeskyně).

Unikátem mezi nimi je Ochtinská aragonitová jeskyně, ve které se vzácný aragonit nachází ve všech známých formách.