"Zákon zavede právo na důstojnou smrt," řekl ministr. "Respektovat život znamená přijmout smrt," poznamenal v rozhovoru. "S tímto zákonem si nevyléčitelně nemocní budou moci zvolit svou smrt." Lékaři by je odpojili od udržujících přístrojů a podali jim tišící prostředky.

Eutanazie zůstane zakázána

Douste-Blazy zdůraznil, že nový zákon bude rozlišovat mezi jednotlivými pacienty. Právo volby by se mělo týkat výhradně těch, kteří jsou na konci svého života. 

Zároveň nebude v žádném případě legalizovat eutanazii jakožto aktivní přispění k smrti. Ta podle něj i nadále bude považována za překročení zákona. Vláda tedy nebude následovat belgický či nizozemský model.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Souhlasili byste s podobným uzákoněním dobrovolné smrti v ČR?

Ministr zdravotnictví dále prohlásil, že by byl rád, kdyby se v zemi otevřela národní debata o problematice důstojné smrti. Při projednávání zákona budou k diskuzi přizváni francouzští přední lékaři.

"Dnes je 150 tisíc dýchacích přístrojů odpojováno poté, co o tom rozhodne tým lékařů bez jakékoliv formální koncepce. Proto je nutné, aby zákon podmínky vyjasnil," uzavřel ministr.