Kaczyński také oznámil, že Varšava poskytne podporu všem Polákům, kteří by chtěli od německé strany požadovat odškodné za ztráty působené válkou.

Finanční hodnotu ztrát vypočítali odborníci na základě posouzení materiálních škod a počtu mrtvých a zraněných Varšavanů. Hodnota zmařených lidských životů byla odborníky odhadnuta na deset miliard dolarů. Hodnota jednoho lidského života byla stanovena v průměru na 25 000 až 30 000 dolarů.

Ve zprávě komise se zároveň uvádí, že mezi lidské ztráty ale nebyly započítány životy Židů, jichž v roce 1939 žilo ve Varšavě na 330 000. Byla to zhruba třetina tehdejší populace polské metropole.

Škoda způsobená varšavskému bytovému fondu byla vyčíslena na 5,4 miliardy dolarů, škody v průmyslových závodech a na nemovitostech podnikatelského sektoru čítají 5,2 a 6,2 miliard dolarů. Ztráty obchodní sféry byly odhadnuty na 3,9 miliard dolarů. Zbytek sumy tvoří škody na osobním majetku lidí a zničení městské infrastruktury.

Varšava byla válkou natolik poničená, že musela být po druhé světové válce vybudována z větší části znovu.