Červený seznam IUCN nyní zahrnuje 77 340 druhů, z nichž je v kategorii ohrožených zařazeno 22 784 druhů; v loňském roce to bylo 22 413 specií.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Mezi kriticky ohrožené, možná vyhubené bylo nově zařazeno čtrnáct druhů, mimo jiné deset druhů orchidejí z Madagaskaru a haitský strom Magnolia emarginata.

Předseda IUCN  Craig Hilton-Taylor odmítl optimismus plynoucí z toho, že žádný nový druh nebyl vyhuben: „Trvá dlouhou dobu, než se shromáždí negativní důkazy, abychom mohli říci tento druh je pryč.” Dodal, že jsou důkazy, že vymírání je mnohem vyšší, než se očekávalo.

Někteří odborníci dokonce uvádějí, že vstupujeme do dalšího, už šestého období masového vymírání druhů, protože i užití konzervativních odhadů IUCN za poslední století vyhynulo stonásobně více obratlovců, než byl průměr v předchozích staletích, uvedl New Scientist.

Masová vymírání
Země zažila pět masových vymírání, kdy počet druhů pokles o polovinu. První bylo v ordoviku před 450 milióny let, kdy prudce poklesla teplota a nástup doby ledové vedl k vyhynutí 85 procent druhů. Další druhy vymřely na konci této doby ledové před 440 milióny let.
Ve svrchním devonu před 377 milióny let, kdy došlo k silnému kolísání hladin moří a nastoupila doba ledová, což vedlo k vyhynutí 79 až 87  procent druhů.
Nejhorší bylo permské vymírání před 251 milióny let, kdy vyhynulo 95 procent druhů mořských organismů 70 procent suchozemských
Triasové vymírání před 200 milióny let bylo pomalejší, ale vyhynulo asi 48 procent mořských bezobratlých. Uvolněný prostor na souši využili dinosauři
Při křídovém vymírání vyhynulo před 65 milióny lety 85 procent druhů, mimo jiné dinosauři kromě ptáků, amoniti a belemniti, uvolněný prostor využili expandující savci. 

Konstatuje to společná studie amerických univerzit Stanfordovy, Princetonské a Berkeley zveřejněná v časopise Science Advances. Obratlovci podle studie mizí 114krát rychleji než normálně, od roku 1900 jich zanikly více než čtyři stovky druhů.

Takový úbytek by za běžných okolností trval kolem 10 tisíc let. Lidské rasy se ohrožení týká rovněž. Jen ničení ekosystémů může vést k tomu, že během tří generací zmizí opylování plodin včelami, což by vážně omezilo rostlinnou výrobu.

Hlavní příčinou nárůstu počtu ohrožených zvířat a rostlin je podle odborníků ztráta jejich přirozeného životního prostředí, kvůli kácení lesů ve snaze získat zemědělskou půdu, kvůli rozšiřování měst i stavbám silnic.

Ohrožení lvi

Afričtí lvi (Panthera leo) si celkově udrželi status „zranitelní”, což je jedna z nejméně závažných kategorií. Postaraly se o to především záchranné programy v jižní Africe. Lvi v západní Africe se dostali do skupiny „kriticky ohrožení” kvůli ztrátě životního prostředí a poklesu dostupné kořisti, o kterou je připravují lidé.

Ohrožení jsou i lvi.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Počet lvů také rychle klesá i ve východní Africe kvůli stále častějším střetům mezi těmito šelmami a člověkem a kvůli ubývání kořisti. Svou roli sehrává také obchod s lvími kostmi a dalšími částmi těl používanými v tradiční medicíně.

Nově je mezi ohroženými druhy i novozélandský lachtan (Phocarctos hookeri).

Dosáhnout se ale podařilo i některých úspěchů. Jedním z nich je rys iberský (Lynx pardinus), jehož počty klesly na pouhých 52 kusů v roce 2002, a do roku 2012 se jeho populace rozrostla na 156 dospělých jedinců. Vzrůstá počet guadalupských tuleňů Arctocephalus townsendi.