Společnost našla nerostné suroviny po šesti měsíčních přípravách v hloubce téměř tří tisíce metrů pod zemí u městečka Weinviertel, tj. 35 kilometrů od hlavního města. Odborníci počítají s tím, že se jim v počátcích podaří ze země vyčerpat asi 4,5 miliónů barelů, což zhruba odpovídá třetině roční spotřeby země. Při zvýšení investic do těžebního zařízení jsou prý dostupné další tři milióny barelů. Těžba tu začne za 15 až 20 let. Společnost totiž musí nejdříve do úprav terénu, výstavby budov a instalace potřebného zařízení vložit nejméně 3,5 miliónů Euro (asi 105 mil. Kč).

OMV za poslední tři roky v Rakousku provedla 45 vrtů. Naleziště ve Weinviertelu přitom leží jen sedm kilometrů od Matzenerského pole, které je největším pevninským ložiskem v Evropě.