Jejich velení o tom informovalo kuvajtskou vládu i Radu bezpečnosti OSN. Podle předběžného hodnocení analytiků může jít o porušení rezoluce RB OSN, jíž byla v roce 1991 po válce v Perském zálivu zřízena demilitarizovaná zóna.

Na prostřihování širokých otvorů v plotu, jež mají zřejmě uvolnit cestu pro útok tanků, se podílely osoby v civilním oděvu s terénními vozy, z nichž některé byly ozbrojeny a identifikovaly se jako příslušníci americké námořní pěchoty.