V rozsudku soud uvedl, že zákaz adopcí byl protiústavní a že neexistuje žádný důvod omezovat osvojování na základě sexuální orientace. Verdikt odkazuje na Evropskou úmluvu o lidských právech, která zaručuje právo na soukromý a rodinný život. Úmluva sice podle APA nezmiňuje nárok na adopci, podle soudu ale takové právo musí být rovné a bez diskriminace, pokud daná země osvojení umožňuje.

Rakousko přede dvěma lety povolilo homosexuálům adoptovat vlastní děti partnerů poté, co Evropský soud pro lidská práva tehdejší zákaz v této alpské republice nařídil zrušit.

Průkopníky na poli práv homosexuálů jsou Nizozemsko a Dánsko. Dánsko v roce 1989 jako první země na světě umožnilo registrovaná partnerství, v roce 2001 pak Nizozemsko jako první stát zavedlo sňatky pro páry stejného pohlaví a zároveň povolilo homosexuálům adopce dětí.

V současnosti sňatky osob stejného pohlaví povolují zhruba dvě desítky zemí, řada dalších států má registrované partnerství včetně adopcí či majetkového vypořádání. V Česku zákon o registrovaném partnerství platí od roku 2006, homosexuálové ale nemohou děti adoptovat. Podle údajů ze sčítání lidí z roku 2011 vychovávaly homosexuální páry zhruba tisícovku dětí.