Problémem se začala intenzivně zabývat Evropská komise.

"Ve východní Evropě je podstatně složitější situace. Oficiálně je zde 360 tisíc infikovaných osob. Mám na mysli především Estonsko a Lotyško, ale i Rusko a Ukrajinu," upozorňuje unijní komisař Pavel Telička.

Hodně pacientů unijní statistiky přitom podchytily až po květnovém rozšíření společenství o desítku nových států.

Hrozí epidemie z 80. let

"Základním cílem je vrátit politickou pozornost tomuto problému," uvedl Telička.

Pokud se to nepodaří, nejenže veškeré dosavadní úsilí přijde vniveč, ale východní Evropě bude do několika let hrozit závažná epidemie, podobná té v 80. letech.

"To, že jsme od (problematiky AIDS) odhlédli, se nám teď vymstilo," soudí komisař.

Alarmující je zejména skutečnost, že narůstá počet nakažených virem HIV způsobujícím nemoc AIDS mezi lidmi ve věku 15 až 25 let. 

Konference ve Vilniusu

Podle nejnovější zprávy OSN bylo virem HIV loni ve světě nově nakaženo pět miliónů lidí, což je více než kdykoli dříve.

V České republice bylo podle oficiálních zdrojů k březnu letošního roku evidováno 677 HIV pozitivních osob; nemocných AIDS bylo k tomuto datu 175 a na nemoc do té doby zemřelo 108 lidí.

Problému se bude věnovat ve Vilniusu i schůzka ministrů zdravotnictví členských států. Proběhne 16. - 17. září. Se svou studii o prevenci, vzdělávání, léčbě a výzkumu AIDS tam vystoupí i Telička.