V průzkumu lidé odpovídali na otázku: "Které země Evropské unie považujete za nejvíce přátelské vůči Polsku a které naopak za nepřátelské?"

Česká republika získala 20 procent kladných a čtyři procenta záporných hodnocení. V celkovém žebříčku sympatií Poláků se tak Češi umístili hned za prvními Španěly. Ti obdrželi 21 procent kladných a jen tři procenta záporných hlasů.

Třetí příčku získali Britové - sice získali ještě o procento kladných hlasů více než my. S výhradami je však přijímá 11 procent dotázaných.

Nejméně oblíbení jsou v zemi bezesporu Němci se 45 % na záporném žebříčku. O něco lépe dopadli Francouzi - přesto si ani o nich 40 procent Poláků nemyslí nic moc dobrého.

Náhled na jednotlivé národy Unie podle odborníků ovlivňuje řada faktorů, mj. jak ochotně otevíraly pracovní trhy po rzošíření EU, současná zahraniční politika, případně postoj k intervenci do Iráku.