"Jde o politiku volného trhu, která nefunguje dobře ve zdravotnictví a medicíně,“ tvrdí jeden z autorů studie Lawrence King.  MMF podle něj tlačí země v těchto státech k omezování počtu zaměstnanců, kteří jsou placeni ze státních peněz. „Vyplývá z toho, že k těmto lidem patří i lékaři a ošetřovatelé, protože ty neplatí soukromý sektor. I když peníze pro lékaře a ošetřovatele jsou, nemohou být zaměstnáni, jelikož to odporuje podmínkám MMF. A to v těchto zemích značně oslabilo zdravotní systém," tvrdí King.

Také další z autorů Alexander Kentikelenis je přesvědčen, že "MMF se svou politikou podílí na podfinancování zdravotního systému zemí postižených ebolou".

MMF ale na svou obhajobu tvrdí, že se v minulém desetiletí zdravotnictví v zemích subsaharské Afriky významně zlepšilo.