Majitel obchodu byl již obviněn z nezákonného obchodování s předměty pocházejícími z těl světově ohrožených živočichů.

Policie u něj ve skladech zajistila 2,4 tisíce kilogramu slonoviny a 0,5 tisíce kilogramu výrobků zhotovených ze stejného materiálu.

K jeho shromáždění bylo nutné zabít přes 400 slonů afrických. Ti jsou ale mezi přísně chráněnými živočichy na seznamu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin).

Ještě v roce 1970 žilo ve volné přírodě 1,3 miliónu slonů afrických, v roce 1989 už jen 600 tisíc. Před dvěma roky byl obchod se slonovinou z Afriky zcela zákázán. Některé státy v něm ale na černém trhu dodnes z ekonomických důvodů pokračují.