Vláda v Haag - v čele s křesťanskodemokratickým premiérem Janem Peterem Balkenendeem - chce v prvé řadě uzavřít přístupová jednání s Bulharskem a Rumunskem, na konci roku rovněž rozhodnout o tom, zda začít rozhovory s Tureckem.

"Musíme mít konečně řešení, na němž budeme v budoucnu trvat," řekl Balkenende deníku Volkskrant. Naznačil tak, že věčné naděje dávané Ankaře považuje za nedůstojné EU.

Terorismus a ekonomie

Nizozemsko se prý také zaměří na boj s terorismem, hodlá prosadit užší spolupráci zpravodajských služeb. Pokusí se postoupit i ve slaďování azylové a migrační politiky, mj. v zavádění biometrických dat či vízového informačního systému.

Třetí prioritou je posílení role Unie na mezinárodní scéně. Středem pozornosti mají být především vztahy s Asií, účast na řešení izraelsko-palestinského konfliktu a krize v Iráku. Čtvrtý bod představuje udržitelný hospodářský růst.

Na závěr si Nizozemci vytkli pokračovat v přípravě na přijetí nového rozpočtového výhledu EU, jak se má stát v roce 2006.

Euroskeptický premiér

Naposledy Nizozemci vedli Unii v roce 1997. Zahraniční tisk naznačuje, že od té doby se v zemi leccos změnilo.

Současná vláda je totiž spíše euroskeptická. Přiznává to také Balkenende. "Nizozemsko už zaplatilo Evropě příliš mnoho. Musí se to změnit," přislíbil spoluobčanům.