"Získali jsme argument pro to, abychom přišli na pražský magistrát a řekli: podívejte se, máte co zlepšovat," řekl dnes novinářům za TI Michal Štička.

Organizace podrobila zkoumání čtyři středoevropské metropole: Bratislavu, Budapešť, Prahu a Varšavu.

Právě obyvatele českého hlavního města označovali ve srovnání s ostatními nejčastěji úředníky na magistrátu jako lačné úplatků nejrůznějšího rázu. Následovaly Bratislava, Varšava a nejlépe v očích svých občanů uspěli úředníci v Budapešti.

Průzkum zkoumal na magistrátech zemí V4 systém zadávání veřejných zakázek, kontrolu a interní audit, etické kodexy, oblast střetu zájmů a informační otevřenost veřejné správy.