Když se 62 metrů dlouhá loď, které převážela 5000 hektolitrů 98 procentní kyseliny sírové, kolem 18:30 otáčela, aby mohla přirazit a vyložit náklad v ropném přístavu, srazila se s kontejnerovou lodí vyplouvající z přístavu a potopila se.

Přístavní orgány zatím nevědí, jak velké množství kyseliny z lodi již do vody uniklo. Dělníkům se však podařilo přepážkami uzavřít ropný přístav, v němž potopená loď s kyselinou leží, takže další únik žíraviny do okolí byl prakticky zastaven.

Deset lidí se nadýchalo oxidu siřičitého

Kyselina ve vodě způsobila úhyn značného množství ryb, a to nejen v ropném přístavu, ale také v ústí Labe do Severního moře.

Část kyseliny se odpařila a vytvořila nad částí přístavu mrak oxidu siřičitého, který vítr zahnal na břeh. Ten poleptal dýchací cesty nejméně osmi přístavních dělníků a dvou policistů, kteří se snažili zmírnit následky havárie.

K odstranění následků havárie bylo nasazeno více jak 120 hasičů. Vyzdvižení lodi bude podle prvního odhadu přístavních orgánů trvat nejméně dva až tři dny.