Od roku 2012 mladý muž pomocí detektoru kovů neoprávněně a systematicky prohledával archeologicky významná místa. Policie při domovní prohlídce zajistila například 1029 mincí, několik desítek prstenů a křížků, 93 různých artefaktů, bojovou sekeru, řemeslnické a zemědělské nářadí.

Některé nálezy pocházely až z 9. století našeho letopočtu. Odborníci odhadli hodnotu archeologických předmětů na 6700 eur (téměř 185 tisíc Kč).

V bytě hledače pokladů se našli předměty v hodnotě téměř 185 tisíc korun

V bytě hledače pokladů se našly předměty v hodnotě téměř 185 tisíc korun

FOTO: Policie SR

„Podle zákona o ochraně památkového fondu je nálezem každá věc památkové hodnoty. Pokud takovouto věc někdo najde mimo povolený výzkum, je nezbytné nález ohlásit krajskému památkovému úřadu,“ uvedla Linkešová.

K odhalení případu přispěl archeolog, který viděl muže s detektorem kovů, jak prohledává okolí železniční tratě v obci Šelpice. Hledače pokladů upozornil, že vykonává nepovolenou činnost a přivolal polici. V okolí obce je naleziště z doby bronzové a neolitické i početná germánská osídlení z římského období.