Porota, která musela odpovědět na 243 otázek o vině či nevině obžalovaných, prostudovala během 15 týdnů vyšetřovací spis o 450 tisíci stran a vyslechla za 360 hodin přes 569 svědků, což je v Belgii rekordní počet.

Žalobci a obhájci potřebovali celkem 75 hodin na svá vy- stoupení před soudem. Dvanáct porotců se o vině a trestu radilo 76 hodin. Bezpečnost při procesu zajišťovalo 195 policistů, kteří 120krát převáželi obžalované z vězení k soudu a zpět a zkontrolovali celkem 13 400 osob sledujících soudní stání.

Od zahájení procesu 1. března tak policisté odpracovali 102 tisíce hodin. Kolem Justičního paláce bylo použito 259 metrů vysokých bariér a 600 metrů přenosných kovových bariér.

To všechno podle ministryně spravedlnosti Laurette Onkelinxové stálo belgický rozpočet 4,66 miliónu eur, tedy 150 miliónů korun.