„Víme bez jakýchkoli pochybností, že naše klima se mění a počasí je stále více extrémní v důsledku lidské činnosti, jako je například spalování fosilních paliv,” uvedl generální tajemník WMO Michel Jarraud. „Minulé, současné i budoucí emise CO2 budou mít rostoucí dopad na globální oteplování i okyselování oceánů. Začíná nám docházet čas,” dodal.

Hlavním plynem, který přispívá ke klimatickým změnám, je oxid uhličitý. Do ovzduší se dostává především při spalování fosilních paliv.

„Bulletin skleníkových plynů uvádí, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře rostla v posledním roce nejrychleji za posledních třicet let,“ uvedl Michel Jarraud. Koncentrace tohoto plynu loni vzrostla o 2,9 částice v miliónu částic atmosféry (ppm) na celkových 396,0 ppm. V roce 2012 byl tento nárůst o 2,2 ppm, o rok dříve o 2,0 ppm.

V loňském roce stoupla i koncentrace druhého nejvýznamnějšího skleníkového plynu metanu, a to na průměrných 1824 částic v miliardě částic atmosféry (ppb). Další důležitý skleníkový plyn oxid dusný pak dosáhl hladiny 325,9 ppb.