Kniha je přitom nadepsána názvem výstavy: Stalin - člověk a symbol uspořádané k 50. výročí diktátorovy smrti připadajícím na 5. března.

Stalin - bůh i zločinec

Ruská společnost stále není jednotná v chápání této historické postavy. Pro jedny je Stalin symbolem úspěchů a vítězství sovětského lidu, tvůrcem silné supervelmoci; pro druhé symbolem totalitního režimu a krvavých represí, zločinem, který má na svědomí smrt miliónů lidí. Podle kurátorů výstavy jde však v každém případě o osobnost, která zaujala významné místo v dějinách 20. století.

Dary lidu

Exponáty z fondu muzea ukazují, do jakých gigantických rozměrů postupně vyrostl kult Stalinovy osobnosti na jedné straně podporovaný administrativním a ideologickým aparátem a na druhé živený masovou podporou prostého lidu. To také dokazují mimo jiné dárky, které Stalinovi posílali lidé z celého Ruska: psací souprava osázená perletí, kterou sestavil bezruký invalida pracující prsty u nohou; radiopřijímač v podobě Spaské věže moskevského Kremlu zkonstruovaný válečným veteránem; obrovský balvan uhlí se zprávou o plnění plánu, který poslali havíři z Přímořského kraje.

Uniformy z gulagů

Protipólem dárků zaslaných "géniovi všech dob" a "otci národů" jsou dokumenty, fotografie a osobní věci vězňů z pracovních táborů - gulagů, dalšího symbolu Stalinovy epochy. Potom již následují materiály o odhalení Stalinova kultu osobnosti v roce 1956 Nikitou Chruščovem a doklady svědčící o tom, že stalinismus jako forma myšlení v jisté míře a u určité části ruské společnosti přežívá do dnešních dnů.