Záhřeb by rád vstoupil do Unie spolu s Bulharskem a Rumunskem v roce 2007, ale z Bruselu dnes na chorvatskou adresu nezaznělo žádné datum. Neoficiálně se pochybuje, že by to technicky bylo možné.

Sofie a Bukurešť se dočkaly ujištění, že jsou součástí poslední vlny rozšíření a že společným cílem je uvítat obě země v unii "v lednu 2007, pokud budou připraveny". Přístupové smlouvy by obě země měly podepsat v příštím roce.

O zahájení přístupových rozhovorů na jaře 2005 usiluje rovněž Turecko, ale o žádosti Ankary má rozhodnout "pětadvacítka" až v závěru letošního roku.

Chorvatsko musí zachovat plnou spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a přijmout všechny nezbytné kroky k vydání podezřelých do Haagu, jakož i zlepšit stav menšinových práv, zajistit návrat uprchlíků, zreformovat justici, spolupracovat se sousedy v regionu a bojovat proti korupci.