Život 39letého tetraplegika Vincenta Lamberta má být na doporučení soudců Státní rady ukončen. Lambert je po automobilové nehodě od roku 2008 ve vegetativním stavu v nemocnici v Remeši.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Proti odpojení od přístrojů bojovali soudní cestou Lambertovi katoličtí rodiče a sourozenci, zatímco jeho manželka a lékaři naopak usilovali o zastavení péče. Na jejich stranu se přiklonili i lékaři.

Francouzský zákon z roku 2005 zakazuje aktivní eutanazii, ale současně se vyslovuje u pacientů na konci života proti "nerozumné" léčbě za každou cenu. Spory se ovšem vedou o to, nakolik je stav pacienta beznadějný.

Je to vůbec poprvé, co se francouzská Státní rada, nejvyšší instance správního soudnictví v zemi, vyslovila k otázce ukončení léčby s očekávaným následkem smrti. Již v únoru nicméně obecně usoudila, že zákon se může uplatňovat i u vážně postižených pacientů, kteří přitom jako Vincent Lambert nejsou na konci života.

Prezident François Hollande se začátkem roku vyslovil pro přijetí nového zákona, který by umožňoval nevyléčitelně nemocným "ukončit důstojně svůj život".