Ty státy, jejichž občané musí mít při cestě do USA víza, mohou podle klauzule žádat ostatní členy EU, kteří vízovou povinnost nemají, aby usilovali o harmonizaci.

Vitorino s USA už několikrát jednal, ale marně. Americké úřady odmítají v tomto ohledu brát Unii jako celek a jsou rozhodnuty nadále řešit vízové záležitosti pouze dvoustrannými dohodami s jednotlivými jejími členy.

Důkazem je i to, že ze starých členských zemí nezavedly bezvízový režim s Řeckem. Kritériem je množství zamítnutých žádostí o udělení víza. Pokud přesahuje 3 procenta, nemá bezvízový styk šanci. Proto se při zasedání Rady ministrů vnitra hovořilo spíš o změně klauzule solidarity.

Hrozba víz i dalším

Víza ostatně hrozí při cestách do USA i ostatním členům EU, pokud ke stanovenému datu nezavedou do cestovních dokladů biometrické údaje, jako otisky prstů či obraz oční duhovky.

Zatím je tímto datem 26. říjen 2004 a zdaleka není jisté, že občané evropské pětadvacítky cestovní doklady takto vybaveny mít budou.

Ministři vnitra EU se teprve v úterý dohodli, že pasy všech členských zemí budou obsahovat jako první biometrický údaj digitalizovanou fotografii majitele, o dalších se bude jednat. Ovšem velkou neznámou je, dokdy bude technicky možné nové cestovní doklady zajistit.