Ruští historičtí badatelé archív našli v podzemním úkrytu nedaleko hraničního přechodu Mamonovo-Grónowo.

Podle jejich údajů je papír dokumentů v dobrém stavu a po vysušení bude moci být materiál studován. Vedle štábních dokumentů skrýš obsahuje také osobní předměty některých důstojníků. Archív má být převezen do správy historického muzea v Kaliningradu.

Podle DPA prozradili ruské straně místo zakopání archívu dva bývalí příslušníci wehrmachtu, kteří sami archív hledali. Ten se však nacházel v dnešním hraničním pásmu, kam nemají nepovolaní přístup ani dnes, natož v sovětských dobách.

Pravděpodobně jen shodě okolností, že v bezprostřední blízkosti úkrytu byla vytyčena státní hranice dělící území bývalého Východního Pruska na polskou a ruskou polovinu, lze vděčit za to, že uložené dokumenty se zachovaly dodnes a prakticky neporušené.