Podle plánu by do konce roku 2005 mělo být v pásmu Gazy zlikvidováno všech 21 židovských osad a ze 120 na západním břehu Jordánu čtyři. Dohoda nicméně zahrnuje úmysl Izraele udržet pro sebe některé okupované části Předjordánska natrvalo. 

V preambuli se zdůrazňuje, že dnešní hlasování neznamená automatický souhlas s fyzickou likvidací osad. Premiér ustoupil v tom, že o každé z etap stahování se bude v kabinetu jednat a hlasovat samostatně.

Kompromisní podobu navrhla ministryně přistěhovalectví a integrace Tsipi Livniová. Tuto podobu byli ochotni přijmout i tři dosavadní odpůrci plánu z premiérova bloku Likud, s nimiž Šaron jednal přes noc. Aby Šaron plán prosadil, odvolal už v pátek dva ministry své vlády, kteří byli proti.[celá zpráva]

Šaron přitom původně slíbil, že bude respektovat výsledky referenda obyvatel židovských osad v Gaze. Ti byli proti stažení. Pro plán se vyjádřilo 14 z 21 ministrů. O plánu se diskutovalo dlouhé hodiny, zasedání začalo už v 10 hodin. Původně se očekávalo, že se hlasovat bude ve tři odpoledne a ne až po šesté večer.

Jednotlivé body plánu

- Izrael vyklidí všech 21 osad v pásmu Gazy. Z pásma, kde  žije 1,3 miliónu Palestinců, odsune všech 7500 Izraelců.

- Z pásma Gazy Izrael vyklidí všechny vojenské objekty.

- Odsun se nijak nedotkne činnosti průmyslové zóny v Erezu,  který leží na hranici mezi Gazou a Izraelem.

- Izraelci budou i po odsunu střežit hraniční silnici mezi pásmem Gazy a Egyptem a ponechají pod svou správou přístavy a  vzdušný prostor.

- Izrael vyklidí čtyři osady ze 120 na západním břehu Jordánu. Na tomto  území se dvěma milióny Palestinců žije přes 200 000 židovských  osadníků.

- Izrael by si měl ponechat na západním břehu pod kontrolou  několik větších celků osad i v případě uzavření mírové smlouvy. (Tento bod vzbudil největší rozruch. Prezident George Bush plán podpořil. Evropská unie oznámila,  že neuzná jinou změnu hranic existujících před rokem 1967, než  tu, která vyplyne z dohody mezi oběma stranami).

- Izrael bude nadále do pásma Gazy dodávat vodu a elektřinu,  ale v případě velkého protiizraelského atentátu může být dodávka  přerušena.

- Plán odmítá, aby se na izraelské území vrátili palestinští  uprchlíci z doby před vytvořením židovského státu v roce 1948.

- Pokračovat bude výstavba několikasetkilometrové  bezpečnostní zdi mezi Izraelem a západním břehem Jordánu.

- Stažení by mělo být provedeno ve čtyřech etapách a dokončeno do konce roku 2005.

- Šaron považuje rušení osad za jednostranný plán, jenž  Izraeli zaručí bezpečnost bez bilaterální dohody s Palestinci.