Rúhání řekl, že Írán se sice zavázal, že přestane uran obohacovat, ale že tři společnosti, které se této aktivitě v Íránu věnují, žádaly za přerušení programu nepřijatelné kompenzace.

Írán loni souhlasil s tím, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)  může provést zevrubné kontroly v jeho jaderných zařízeních, ale trvá na tom, že má právo mít přístup k moderní technologii a že je nezbytné záležitost uzavřít, protože žádné důkazy, které by dokazovaly, že země obohacuje uran víc než slíbila, se nenašly. MAAE loni pohrozila sankcemi, nebude-li se moci za bezpečnost íránského programu zaručit.

"Nemáme žádný tajný jaderný program. Budete-li číst zprávu (MAAE) pozorně, zjistíte, že nic závažného už nevázne. Záležitost je téměř uzavřena," prohlásil Rúhání.

Americké pochybnosti

Kolem íránského jaderného programu však panují stále pochybnosti. Inspektoři MAAE v Íránu našli stopy uranu, který byl obohacen na vyšší stupeň, než je běžné pro využití v průmyslu či energetice. Rúhání ovšem uvedl, že jeho stopy se našly na materiálu, který pochází z ciziny: "Koupili jsme tyto součástky přes prostředníka a netušíme, kde byly v kontaktu s uranem." Írán dovezl řadu klíčových komponent pro stavbu centrifugy na obohacování uranu.

"Myslím, že trvající odmítání (ze strany Íránu) plně spolupracovat (s inspektory OSN) odpovídá dlouhodobé tendenci zapírání a podvodů, jejichž cílem může být jen zakrývání íránského vojenského jaderného programu," uvedl před novináři ve Vídni americký velvyslanec při MAAE Kenneth Brill. Američané jsou přesvědčeni, že Írán vyvíjí jaderné zbraně.

Írán však trvá na tom, že potřebuje jaderný výzkum pro jaderné elektrárny, bez nichž nemůže zajistit stoupající energetickou potřebu země. S budováním jaderného reaktoru v Búšehru Íráncům pomáhají Rusové.