Podle nově zveřejněné zprávy souvisela každá osmá smrt na světě v roce 2012 s nemocí způsobenou znečištěným ovzduším. Znečištění ovzduší se tak stalo nejvážnějším zdravotním rizikem na naší planetě spojeným se životním prostředím, uvedli zástupci organizace podle agentury AFP.

V roce 2008 mohla podle předchozí bilance WHO špatná kvalita vzduchu za smrt 3,2 miliónu lidí. Organizace však nechce data z obou zkoumání srovnávat, neboť v obou případech používala různou metodiku a pro předchozí zprávu hodnotila pouze městské oblasti, kdežto pro tu současnou přidala i venkov.

Data z aktuální zprávy jsou podle WHO varovná. „Rizika spojená se znečištěním ovzduší jsou větší, než se dříve uvažovalo, zvláště pokud jde o onemocnění srdce a mozkovou mrtvici,” uvedla ředitelka sekce veřejného zdraví WHO Maria Neiraová.

Nejpostiženější oblastí světa je Asie a Tichomoří, kde předloni kvůli znečištěnému ovzduší zemřelo přes pět miliónu lidí. K nejčastějším onemocněním vyvolaným dýcháním znečištěného vzduchu patří plicní a kardiovaskulární choroby nebo nádorová onemocnění.

Vlády a samosprávy by podle WHO měly co nejrychleji přijít s nápady, jak omezit produkci plynů znečišťujících vzduch.