Oba postoupili z prvního kola voleb, jež se konalo 22. prosince, s největším ziskem hlasů: Adamkus s 35 procenty a Paksas s 19 procenty. Ke zvolení v prvním kole je ovšem třeba nadpoloviční zisk hlasů, v druhém kole stačí prostá většina.

Litva zvolila cestu do EU a NATO

Paksas je absolventem institutu civilního letectví v Leningradě a bývalým přeborníkem v letecké akrobacii. V letech 1999 a 2000 byl po několik měsíců dvakrát litevským premiérem a loni založil liberálně-demokratickou stranu. Chce pokračovat v linii zaměřené na integraci do NATO a EU. V předvolební kampani sliboval také zlepšení životní úrovně a obnovení práva a pořádku v zemi.
Analytici připisují porážku Adamkuse jeho pasivní kampani a také nízké volební účasti, která vzhledem k mrazivému nedělnímu počasí s teplotami kolem mínus dvaceti stupňů dosáhla jen 52,5 procenta. Podle jiných je důvodem porážky jeho poměrně vysoký věk (76) a touha zejména mladých Litevců po změně. Adamkus žil 50 let ve Spojených státech. Prohrou byl velmi zklamán, ale Paksasovo vítězství uznal a řekl, že chce i nadále "přispívat k rozkvětu své země".