Druhý útočník, Patrick Ronald Davis (48), vinu popírá a líčení s ním bude pokračovat 9. června.

"Dopustili jste se vyhrožování, veřejného pohoršování, neslušného mluvení i chování, které způsobilo vašim obětem újmu, stres a vyvolalo poplach," řekl prokurátor v centrálním Londýně aktivistům hnutí otců, kteří bojují za zlepšení možností stýkat se po rozvodu se svými dětmi, svěřenými do opatrování jejich matek.

Incident, k němuž došlo před týdnem během pravidelných parlamentních interpelací, odhalil katastrofální mezery v bezpečnosti Dolní sněmovny.