"Jaderná energie je jediné zelené řešení," napsal v pondělí v britském listu The Independent odborník, který jako jeden z prvních vědců začal volat na poplach ohledně skleníkového efektu, vedoucího k oteplování planet.

Nyní se domnívá, že oteplování postupuje rychleji, než se vědci domnívali a než odhadovali. Proto podle jeho názoru není dostatek času na to, aby roli uhlí, ropy a plynu převzaly elektrárny založené na obnovitelných zdrojích a zastavily tak vzestup hladin světových moří a dramatické klimatické změny, spojené s oteplováním Země.

To podle něj může nyní zvrátit jedině prudký nástup jaderných elektráren, které neprodukují praktický žádný CO2. "Nezbývá nám už ani 50 let," podotkl vědec.

Podle jeho názoru jsou obavy o bezpečnost jaderné energetiky neracionální a přehnané, založené na hollywoodských filmech, zelených lobby a médiích.

"Ekologická hnutí se podobají evropské levici roku 1938, která také chtěla hrozbu války odvrátit dobře míněnými, ale zavádějícími výzvami k odzbrojení," napsal vědec s tím, že obavy o bezpečnost jaderné energetiky jsou iracionální a přehnané, založené na hollywoodských filmech, zelených lobby a médiích.

Ačkoli se Lovelock jako autor hypotézy Gaia, podle níž je planeta Země živoucím organismem schopným seberegulace, těší mezi ekology velké úctě, jeho nejnovější závěr vyvolal mezi aktivisty velké znepokojení - okamžitě jej odmítly organizace Greenpeace a Přátelé země, u nichž je odpor vůči jaderným elektrárnám jedním ze základních principů. "Jsem Zelený a vyzývám své přátele v tomto hnutí, aby upustili od neopodstatněných námitek proti jaderné energii," oslovil své odpůrce.

Lovelock je znám také kritickým postojem ke Kjótského protokolu o omezení produkce skleníkových plynů. Má za to, že nic neřeší a že jen vytváří zdání, že politici proti oteplování planety něco činí.