Morgan složil funkci poté, co se prokázalo, že snímky britských vojáků týrajících irácké vězně jsou zfalšované. [celá zpráva]

Při odchodu však svou vinu odmítl naplno přiznat. Hájil se tím, že k mučení za zdmi věznic spravovanými Brity opravdu docházelo. Zároveň ale připustil, že fotografie, zveřejněné druhým nejčtenějším listem v zemi, jsou s největší pravděpodobností podvržené.

Morgan ale dále trvá na tom, že záběry předané nejmenovanými vojáky byly redakci doručeny v dobré víře. Odmítl proto armádě sdělit totožnost "poslů".

Ex-šéfredaktor podle svých přátel využije volna k utužení rodinných vazeb. Bude se věnovat dětem, hrát cricket - prostě si udělá krásné letní prázdniny.

Představitelé Královského lancasterského pluku, jehož vojáci se měli údajného týrání dopustit, oznámili, že se jim vedení deníku za zveřejnění fotografií již omluvilo. První snímek list publikoval začátkem května. [celá zpráva]