"Říkám v uvozovkách - začněme nutit romské děti pobývat v jakýchsi internátních školách, kde budou od pondělního rána do pátečního odpoledne souvisle vystaveni systému hodnot, které v naší společnosti převládají," řekl velvyslanec. 

Poté, co moderátor namítl, že by Romové mohli protestovat, Linden navrhl jistou finanční motivaci. "Žijeme v demokratickém světě, takže nelze nikomu nic vnucovat, ale samozřejmě je možné zkusit prosazovat věci za pomoci peněz," nastínil možné řešení.

"Dokážete si představit, jak jsou na tom ty rodiny s financemi. Přesná částka by se musela později určit," pokračoval. Podle jeho očekávání by pak romské rodiny své děti do takových škol posílaly. Takto vzdělaní občané by "lépe zapadli do společnosti a byli by schopni se produktivním způsobem podílet na ekonomickém růstu."

O odvolání Lindena požádala oficiálně už Evropská romská informační kancelář (ERIO). Ta na výroky velvyslance upozornila otevřeným dopisem, jenž poslala předsedovi Evropské komise (EK) Romanu Prodimu. List zveřejnilo na svých internetových stránkách i české sdružení Dženo.

Mluvčí EK uvedl, že se nebude k případu vyjadřovat do té doby, než bude sporný rozhovor přeložen z holandštiny a patřičně vyhodnocen. Kauzu odmítly zatím komentovat rovněž slovenské úřady.

Některé romské organizace souhlasí

Někteří romští lídři na Slovensku nepovažují slova evropského velvyslance o umístění romských dětí do internátních škol za rasistická. Některé romské organizace s jeho názorem dokonce souhlasí. "Nás to nepřekvapuje. My jsme už v roce 2001 přišli s myšlenkou, že v některých lokalitách na Slovensku je zřízení podobných škol vhodným řešením," uvedl ve Slovenské televizi romský aktivista Ladislav Richter.

Vicepremiér pro romské otázky Pál Csáky ani zmocněnkyně vlády pro romské otázky Klára Orgovánová se k celé záležitosti zatím nevyjádřili. Linden nadále stojí za svými slovy, když jako pozitivní příklad uvedl internátní školu v Maďarsku, v níž jsou umístěny romské i neromské děti.