Problém s překlady konkrétně zablokoval dvě směrnice vymezující pravidla nejen v bankovním sektoru, ale i v pojišťovnictví a investičních fondech. Obě, jak podotýká internetový server Euobserver.com,  jsou klíčovými body Finančního servisního akčního plánu připravovaného Evropskou komisí (EK).

Neplánovaný odklad způsobily průtahy v práci překladatelů. Směrnice totiž měly být přeloženy už před 1. květnem, tj. před rozšířením EU, a následně předloženy ke schválení Evropskému parlamentu (EP). V tomto případě by stačilo 11 jazyků "starých" členských zemí.

Zcela ale selhali právě lingvisté z překladatelské sekce EK. Po rozšíření jim tak přibylo s deseti nováčky devět nových jazyků - tj. nutnost dokumenty urychleně přeložit i mimo jiné do češtiny a slovenštiny. To podle střízlivých odhadů potrvá nejméně 6 měsíců. Až poté mohou klíčové směrnice putovat do EP.

EK přiznává, že další problémy s překlady dokumentů budou asi následovat.