„Považujeme to za nejdůležitější environmentální karcinogen, horší než pasivní kouření,“ prohlásil zástupce agentury Kurt Straif.

IARC už dříve zařadila mezi látky vedoucí k rakovině některé zplodiny, například dieselové, poprvé ale stanovili, že znečištěný vzduch jako takový je karcinogen. WHO dosud uváděla, že pobyt v prostředí se znečištěným vzduchem zvyšuje riziko srdečních a dýchacích potíží. Nové zařazení na seznam karcinogenů následuje po analýze více než tisíce studií, které se tématem zabývaly.

Straif přiznal, že vzduchu znečištěnému dopravními prostředky či továrnami se milióny lidí těžko vyhnou. Vzhledem k tomu je podle něj třeba omezit vypouštění zplodin. WHO podle něj už s Evropskou komisí připravuje doporučení, jak toho dosáhnout.

„Lidé se určitě můžou přičinit tím, že budou méně jezdit velkými auty, ale to vyžaduje širší pravidla od národních a mezinárodních úřadů,“ poznamenal Straif.

Upozornil také, že v kvalitě vzduchu ve světě jsou velké rozdíly i mezi velkými městy. V tomto ohledu jsou na tom nejhůř metropole v Číně a v Indii.

IARC před třemi lety spojovala se znečištěným vzduchem více než 220 tisíc úmrtí na rakovinu plic.