Průzkum ukázal, že ze 14,4 miliónu nedoručených dopisů a balíků se 60 procent vztahuje na případy, kdy pošťák prostě vhodil zásilku do schránky na nesprávné adrese.

Na druhé straně je ale nutné konstatovat, že britští pošťáci musí ročně doručit asi 21 miliard dopisů a balíků, takže problematické zásilky tvoří pouze 0,07 procenta celkového objemu.

Z další ankety, v níž odpovídalo 2100 osob, ale také vyplynulo, že jeden člověk z 20 chybnou zásilku prostě hodí do koše, místo aby ji poslal správnému adresátovi. Zbývající respondenti ji vloží do dopisní schránky, nebo doručí osobně.

Na nedoručenou poštu si vloni stěžovalo pouze necelých 2 tisíce osob.