Muž je ve spisech označovaný pouze jako H. V Británii žije se ženou a třemi dětmi už šest let. Z rozhodnutí ministerstva vnitra přijdou po 1. květnu o ubytování z veřejných zdrojů a i o sociální dávky.

H. má nyní na výběr ze dvou možností - buď začne pracovat, nebo se vrátí domů. Jeho právní zástupci se před soudem domáhají ochrany svého mandanta na základě předpisů o ochraně lidských práv. Neměl prý dost času, aby si našel práci a registroval se podle britských předpisů.

Ministerstvo vnitra rozeslalo žadatelům o azyl z nových členských zemí EU počátkem dubna dopis s informací o nastávající změně jejich postavení. Upozornilo je, že od 1. května získají možnost pracovat, a proto jim nebudou nadále poskytovány žádné dávky. Uchazeči o azyl v Británii pracovat zpravidla nesmějí.

V pátek pozdě odpoledne ministerstvo upřesnilo, že nikdo nebude během víkendu vystěhován a že uchazeči o azyl budou mít právo, aby byla jejich situace přezkoumána.