Čtenář se na stránkách mimo jiné dozví, že MI5 považuje za hlavní zdroj ohrožení organizaci al-Kajdá. Ta v minulosti opakovaně označila Británii za jeden ze svých možných terčů.

Podle ředitelky MI5 Elizy Manninghamové- Bullerové uznává kontrašpionáž, že je důležité, aby veřejnost měla informace k tomu, aby se sama dokázala chránit.

Stránky nabízejí ředitelům firem bezpečnostní desatero při ochraně podniků. Ti se dozvědí, že je užitečné dopředu bezpečnostní opatření plánovat, omezit možnosti vstupů do budov, zavést bezpečnostní kamery, zajistit okna proti tříštění a nemít v zahradách husté keře.

Poštovní podatelny by měly být zase mimo hlavní budovu a jejich personál by měl projít speciálním kurzem.