"Nejprve těch deset zemí, které právě vstupují, pak Rumunsko, Bulharsko a případně Turecko, pak Balkán a konec," řekl Prodi. Bulharsko a Rumunsko mají být do EU přijaty v roce 2007. O přijetí Turecka se v zemích unie vede velká debata. Francouzský prezident Jacques Chirac ve čtvrtek řekl, že v dlouhodobé perspektivě je vstup Turecka žádoucí, ale že zatím pro to tento stát nesplňuje podmínky.

Prodi v rozhovoru reagoval také na rozdílné názory států EU na válku v Iráku a řekl, že zahraniční politika a obrana budou tvořit "poslední kapitolu budování Evropy". Uvedl ale, že ho překvapila podobnost názorů veřejného mínění na tuto válku. "Mezi vládami nevládla shoda, ale nálada obyvatelstva jednotlivých zemí byla stejná, většinou nepřátelská vůči válce," řekl.

Předseda Evropské komise také varoval, že nebude-li přijata ústava Evropské unie, stane se unie nezvladatelnou. První pokus o přijetí ústavy na prosincové vrcholné schůzce EU ztroskotal. Teď se považuje za možné její schválení na další vrcholné schůzce v červnu.