Jako od prezidenta se od Crvenkovského očekává, že Makedonii dovede do euroatlantických struktur - Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Kromě dosažení integrace bude chtít Crvenkovski také pomoci vládě s největšími problémy, které se jemu vyřešit nepodařily. Především s pětatřicetiprocentní nezaměstnaností, zvýšením životní úrovně Makedonců a s všudypřítomnou korupcí.