"Je to způsob, jak připomenout divákům - ať už s válkou souhlasí či ne - že za čísly obětí jsou tito muži a ženy v Iráku naším jménem a že ti, kdo byli zabiti, mají svá jména a tváře," řekl moderátor pořadu Ted Koppel.

Kvůli omezenému časovému rámci relace se výčet padlých omezí na oběti přímých bojů. V Iráku však již zahynulo celkem přes sedm set amerických vojáků.

Bílý dům se k počinu stanice zatím nevyjádřil. Administrativa informace o ztrátách na životech nezdůrazňuje a nově například potvrdila zákaz fotografování rakví s ostatky vojáků repatriovaných do USA.