List konstatuje, že ani další zjištění průzkumu veřejného mínění MORI nejsou povzbudivá. Britové se, jak konstatuje deník, o rozšíření mírně řečeno vůbec nezajímají.

Nejhorší situace panuje přitom ve Walesu, kde není schopno jmenovat ani jednu z 10 nových zemí 78 % oslovených, nejlepší situace je naopak v okolí Londýna, kde si 52 % dotázaných alespoň na jeden z přistupujících států vzpomnělo.

Podle průzkumů Evropského parlamentu nejvíce z oslovených Britů jmenovalo mezi nováčky Unie Polsko (25 %) - Česko získalo 15 % a stalo se tak druhou "nejúspěšnější", tj. nejzmiňovanější zemí.

Britové jsou podle listu pokládaní za největší euroskeptiky v EU.