Domácí „nucené“ práce nejsou na očích veřejnosti, a proto je problém využívaných dětí přehlížen a těžko se reguluje. „Dítě sice pracuje, ale není považované za pracovníka, a i když žije v rodinném prostředí, nedostává se mu péče jako o člena rodiny,“ uvedla ILO ve své zprávě.

Organizace varovala, že děti, kterým je upíráno právo na vzdělávání, jsou vystavovány fyzickému i sexuálnímu násilí.

Zpráva byla zveřejněna u příležitosti Světového dne proti dětské práci. Uvádí, že zhruba 6,5 miliónu těchto dětí je ve věku mezi pěti a čtrnácti lety. Téměř dvě třetiny z nich tvoří dívky.

Některé z dětí rodiče posílají pracovat, aby tak zvýšily rodinné příjmy nebo pomohly splatit dluhy.

ILO ve zprávě přiznává, že práce v domácnosti je důležitou součástí množství ekonomik, měla by však mít lepší právní rámec.