"Nevylučujeme zavedení podobných opatření i vůči nově přistupujícím státům, pokud to vyžádá situace na maďarském pracovním trhu," dodal Gál.

Maďarská vláda rozlišuje tři skupiny států. Do první patří Velká Británie a Irsko, které neomezí pohyb pracovních sil a jejich občané mohou pracovat v Maďarsku bez speciálního povolení. Ve druhé jsou Dánsko, Švédsko a Finsko, jež zavedou jisté úlevy, a tak ani jejich občané nebudou potřebovat v Maďarsku pracovní povolení.

"Také v tomto případě se však bude zvažovat situace na domácím trhu práce, kdyby byla ohrožena životní úroveň obyvatelstva nebo zaměstnanost v zemi," konstatoval Gál. Třetí skupinu tvoří státy EU, které po prvním květnu omezí vstup pracovní síly z nových států. Od jejich občanů se bude na práci v Maďarsku vyžadovat pracovní povolení.