Papež, viditelně unavený a skleslý, pronesl svou řeč před částečně zaplněným náměstím Svatého Petra ve Vatikánu. "My, křesťané, chceme mír. Budu se modlit, aby všechna srdce pochopila, že dlouhodobá stabilita je lepší, než krátkodobé vize," řekl shromážděným věřícím.

Jan Pavel II. dále v souvislosti s očekáváním jednoho z největších křesťanských svátků, Velikonoc, vyzval všechny stoupence, aby se "očistili od nenávisti a násilí, které ničí mezilidské vztahy".

"Několik měsíců žijeme ve velkém napětí a očekávání hrozící války, která může vážně poškodit naše vztahy s Blízkým Východem. Na začátku třetího tisíciletí opět stojíme před nelehkým rozhodnutím. Je povinností věřících ze všech světových oblastí, aby dokázali, že jim jde o mír. Budoucnost lidstva ohrožována terorismem nemůže být vyřešena válkou, " řekl.

Na závěr projevu vyzval věřící, aby se na protest proti chystanému napadení Iráku shromáždili 5. března (Popeleční středa symbolizuje začátek očisty) v Římě.

Jan Pavel II. pronesl podobnou řeč také před válkou v Perském zálivu.