Slyšení trvalo osmdesát minut. Poslanci se Teličky vyptávali také na jeho   komunistickou minulost, k níž se on sám před nimi přiznal. Ve své reakci uvedl, že v 80. letech, a to ve věku 23-26 let, opravdu členem KSČ byl.

Nicméně by tuto skutečnost kvalifikoval jako "hřích mládí". Konstatoval navíc, že každý má právo se mýlit. Od té doby údajně prošel obdobím sebereflexe a rád by byl nadále posuzován podle svých konkrétních zásluh.

Telička bude pracovat v resortu ochrany spotřebitele, v němž vypomůže současnému komisaři Davidu Byrneovi.

Slyšení deseti komisařů nominovaných za nové členské země EU bude pokračovat ještě zítra, kdy EP po poradě předsedů parlamentních výborů a posléze politických skupin zveřejní hodnotící dopis na každého navrženého komisaře.

Formálně bude parlament o desítce nových komisařích hlasovat na  posledním plenárním zasedání v tomto složení 5. května ve Štrasburku.