Zvýšené pokuty budou udělovány například za špatné parkování - 50 eur (zatím 35) a jeden bod ve Flensburgu. Tzv. ilegální závodění bude trestáno pokutou tisíc eur (33 tisíc Kč) a měsíčním zákazem řízení.

Kamióny na dálnici musí při předjíždění jet nejméně o 10 km/hod rychleji než předjížděné vozidlo, jinak předjíždějící řidič zaplatí 40 eur.