„Množství jídla, které je promrháno, je ohromné. Je to jídlo, které by mohlo sloužit k nasycení rostoucí světové populace včetně hladových,“ prohlásil zástupce IMechE Tim Fox. „Je to také zbytečné vyčerpávání půdy, vodních a energetických zdrojů, které byly využity při produkci, zpracování a distribuci těchto potravin,“ dodal.

Britská organizace ve své zprávě odhadla, že každoročně přijde vniveč mezi 30 a 50 procenty potravin, jichž se vyprodukuje čtyři miliardy tun. Mezi odpadky končí polovina jídla koupeného v Evropě a Spojených státech.

Příčin je celá škála od „špatných inženýrských a zemědělských postupů, neadekvátního převážení a skladování v infrastruktuře, na jejímž konci jsou supermarkety požadující kosmeticky perfektní potraviny a povzbuzující prostřednictvím zvýhodněných množstevních nabídek konzumenty v tom, aby nakupovali víc, než spotřebují“.

IMechE spočítala, že na jídlo, které se nespotřebovalo, bylo za minulý rok použito 550 miliard kubíků vody. Upozornila, že v roce 2050 může být na produkci potravin třeba 10 až 13 biliónů metrů krychlových vody. OSN odhaduje, že do roku 2075 přibudou na Zemi další tři miliardy lidí.