Navrhovaný zákon by měl vstoupit v platnost k 1. červenci a rudozelená koalice si od něj slibuje dodatečný přínos do státního rozpočtu na rok 2003 ve výši dvou miliard eur (kolem 60 mld. Kč).

Provinilci by měli mít možnost dodatečně deklarovat svůj celkový majetek, aniž by byli trestáni.

Do konce letošního roku by měly být černé peníze jednorázově zdaněny ve výši 25 procent. Kdo černé peníze přizná až ke 30. červnu 2004, zaplatí z nich 35procentní daň. Hovoří se o tom, že největší sumy jsou uloženy na kontech v Rakousku, Švýcarsku a Lucembursku, ale i v dalších "daňových rájích". V Německu jsou zatím úroky daněny jako příjem, ale pracuje se na jiné formě zdanění.