Poté, co vhodil lístek do urny, odmítl odhadovat šance svých konkurentů na úspěch. "Nebylo by korektní o tom mluvit," řekl Putin a prohlásil, že své rivaly respektuje. "Naučili mě to mí trenéři," řekl tento milovník juda.

V 95 000 volebních okrscích může volit prezidenta 109,3 miliónu voličů z asi 144 miliónů obyvatel. Zhruba 1,3 miliónu ruských občanů může hlasovat v zahraničí na zastupitelstvích ve 140 zemích. Hlasovat může také asi milión vojáků.

Volby začaly již v sobotu, hodinu před půlnoci moskevského času (21:00 SEČ), na Dálném východě. Skončí ve 21:00 moskevského času (19:00 SEČ), kdy budou uzavřeny volební okrsky v nejzápadnější části Ruska, v Kaliningradské oblasti. Na volební listině je vyznačeno sedm kandidátů. Jeden se však rozhodl odstoupit a ještě v sobotu musely volební komise vyškrtávat jméno Ivan Petrovič Rybkin.

Ačkoli v sobotu se již nesmělo agitovat a dokonce plakáty s výzvami k účasti ve volbách nesměly být umístěny v blízkosti volebních místností, televizní kanály vysílaly výzvy pravoslavného patriarchy Alexije II. a muslimského vůdce Ravila Gajnuddina k účasti ve volbách. Zdůrazňovali, že církev je sice oddělena od státu, avšak i věřící jsou ruští občané, kterým by mělo záležet na osudu jejich vlasti.

Digitální urny

Zároveň s prezidentskými se v Rusku konají volby deseti regionálních šéfů výkonné moci, šesti vůdců regionálních parlamentů, četné komunální volby a také volby tří poslanců Státní dumy. V současné době je v Rusku přítomno kolem 600 mezinárodních pozorovatelů ze 48 zemí. OBSE zastupuje asi 350 pozorovatelů, kteří budou působit převážně v Moskvě a v Petrohradě.

Poprvé se v Rusku hlasuje mimo jiné prostřednictvím takzvaných digitálních uren, které mají volební listiny skenovat a údaje ukládat do počítače. V Moskvě je 299 takových uren a v Petrohradě 250. Výsledky budou vyhodnocovány prostřednictvím Státního automatizovaného systému GAS-Volby.

Na bezpečnost ve volebních místnostech dohlíží asi 300 000 policistů. Všechny okrsky mají prověřit specialisté se psy.

Prezidentská funkce byla v Rusku zřízena na základě referenda, jež se konalo v březnu 1991. Do roku 1999 tuto funkci vykonával Boris Jelcin. Současný prezident Vladimir Putin byl zvolen 26. března 2000. Prezident je volen na čtyři roky a na jeho činnost je z ruského rozpočtu vyčleněno 4,9 miliardy rublů.