Hlava katolické církve přijala pozvání Rady Evropy do Štrasburku, kam by měl papež, pokud mu to ovšem zdraví dovolí, přijet v září.

Právě při této příležitosti by chtěl Schumana blahořečit, aby tak poukázal na křesťanské hodnoty Evropy. Schuman, který zemřel v roce 1963, je považován za "otce zakladatele" sjednocené Evropy.

Někdejší šéf francouzské diplomacie přišel v roce 1950 s plánem integrace evropského důlního a hutního průmyslu a rok poté bylo podle něj vytvořeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Z něho později vznikla i dnešní EU. S nápadem na svatořečení Schumana přišla již loni v září skupina polských katolíků.

Svatořečení však podle katolické církve čeká jen na ty, u nichž se prokáže, že dělali zázraky. To Schumanovi chybí.