Výzkum potvrzující karcinogenitu spalin naftových motorů provedla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která sídlí ve Francii. Na základě závěrů jejího výzkumu byly spaliny dieselových motorů přeřazeny z kategorie látek podezřelých, že vyvolávají zhoubné nádory, mezi potvrzené karcinogeny. Výsledky výzkumu byly tak přesvědčivé, že rozhodnutí expertů o přeřazení bylo jednohlasné.

„Pracovní skupina zjistila, že spaliny dieselů způsobují rakovinu plic a jsou také spojeny s nárůstem riziky rakoviny močového měchýře,“ stojí v prohlášení expertů, jejichž schůzka trvala týden. Potvrdil to předseda pracovní skupiny IARC Christopher Portier: „Spaliny dieselů způsobují u lidí rakovinu plic. Vzhledem k dalším vlivům částic ve spalinách dieselových motorů na zdraví by mělo být celosvětově sníženo vystavení lidí směsi těchto chemikálií.“

Ředitel odboru IARC pro rizika rakoviny Kurt Straif dodal: „Je to stejně nebezpečné jako pasivní kouření.“

Kouření stále vede

IARC ve zprávě upozornila, že je třeba jednat vzhledem k tomu, kolik lidí přichází do styku se zplodinami dieselových motorů. Nejde ale jen o spaliny motorů aut, ale také z motorů lodí, motorů lokomotiv nebo dieselových generátorů.

Skupina mimo jiné čerpala z dlouhodobého výzkumu rakoviny plic u amerických horníků, kteří jsou sledováni od roku 1947. I ten ukázal, že u lidí vystavených vyšší koncentraci zplodin dieselů je vyšší riziko výskytu rakoviny plic.

Lesley Walker, který stojí v čele britského centra pro výzkum rakoviny, řekl listu Daily Mail: „Tato zpráva mezinárodních expertů přináší jasný vzkaz, že spaliny dieselových motorů mohou způsobovat rakovinu plic.“ Zmínil současně, že nejvíce ohroženi jsou lidé, kteří jsou vystaveni vysoké koncentraci spalin z naftových motorů ve své práci. Současně ale dodal: „Celkový počet případů rakoviny plic způsobených zplodinami naftových motorů je jen zlomkem těch, které způsobí kouření.“

Námitky výrobců aut

Výrobci automobilů už namítli, že by u výfukových plynů aut mělo být uváděno nižší riziko kvůli přísným emisním limitům a katalyzátorům. Ředitel washingtonského Fóra pro dieselové technologie Alllen Schaeffer řekl, že se do redukce emisí investovaly miliardy dolarů a přineslo to výsledek: „Nové technologie dieselových motorů využívajících naftu s extrémně nízkým podílem síry, pokročilé motory a kontroly vedly k tomu, že emise oxidů dusíku i uhlovodíků a pevných částic, je takřka nulová.“

IARC namítlo, že vzalo v úvahu i moderní technologie a vývoj, ale dodalo, že zatím není jasné, nakolik tyto výdobytky snižují riziko rakoviny. Straif dále dodal: „Bude trvat dlouhá léta, než se stávající paliva a vozidla bez těchto úprav vymění, zejména pak v rozvojových zemích, ale jsou regulační opatření méně přísná.“

Studie může vést ke konci plánu rozšířit dieselové motory na úkor benzinových v USA, kde zatím nejsou vozidla poháněná naftou tak oblíbená jako v Evropě. Počet zakoupených nových vozů poháněných naftovými motory by měl do roku 2015 vzrůst ze současných 5,5 procenta na osm až devět procent.